Antikorozijska in protipožarna zaščita

ANTIKOROZIJSKA IN PROTIPOŽARNA ZAŠČITA OBSEGA:

ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO

  • različnih jeklenih konstrukcij
  • stolpov, jamborov
  • mostov, viaduktov
  • cevovodov
  • energetskih mostov
  • industrijskih hal
  • elektroenergetskih objektov
  • zunanjih in notranjih površin jeklenih rezervoarjev
  • jeklenih konstrukcij na stadionih, trgovskih centrih, …
  • jeklenih konstrukcij na dimnikih

ROČNO ČIŠČENJE (P) St2
STROJNO ČIŠČENJE (P) St3
PRANJE POVRŠIN Z VODNIM CURKOM POD VISOKIM PRITISKOM ca. 450 bar
PROTIPOŽARNO ZAŠČITO JEKLENIH KONSTRUKCIJ 30, 60 in 90 minut