Sanacija betonov

SANACIJA BETONOV OBSEGA:

SANACIJO IN ZAŠČITO ARMIRANOBETONSKIH POVRŠIN

  • AB silosi, stolpi
  • AB in opečni industrijski dimniki (zunanje in notranje površine)
  • AB fasade na stanovanjskih in industrijskih objektih
  • različni AB elementi na fasadah (balkoni, parapeti, obrobe, …)
  • AB hladilni stolpi
  • AB vodni rezervoarji, lovilne sklede
  • različne AB konstrukcije, jaški, kanali, tuneli, mostovi, …
  • diletacijske reže med AB elementi

ROČNO ČIŠČENJE (P) St2
STROJNO ČIŠČENJE (P) St3
PRANJE POVRŠIN Z VODNIM CURKOM POD VISOKIM PRITISKOM ca. 450 bar