Višinska dela

Opravljamo naslednja višinska dela:

  • pregledi objektov, izdelava poročil s foto/video materialom in predlog sanacije
  • antikorozijsko zaščito (AKZ) na višini
  • sanacija armiranobetonskih (AB) površin na višini
  • sanacija AB in opečnih dimnikov (zunanje in notranje površine)
  • čiščenje in sanacija steklenih, kamnitih, aluminijastih in drugih fasad
  • demontaža in montaža različnih konstrukcijskih elementov, napisov, …
  • dela na težko dostopnih mestih na višini (stolpi, jambori, viadukti, dimniki, …) in
  • v globini (jaški, kanali, tuneli, rezervoarji, …)
  • zaščita brežin in polaganje zaščitnih mrež